ชีววิทยา เล่ม 2 Biology concepts and appications

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616901737
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เซนเกจ เลินนึ่ง (ประเทศไทย)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 416 หน้า, 0 cm. (370 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: QH308.2 S795ช เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชีววิทยา
ชีววิทยา เล่ม 2 Biology concepts and appications

Starr, Cecie

ผู้แต่งร่วม

 • พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • ทีมคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010377 - ยืมได้
2 7010378 - ยืมได้
3 7010379 - ยืมได้
4 7010380 - ยืมได้
5 7010381 - ยืมได้
6 7010382 - ยืมได้
7 7010383 - ยืมได้
8 7010384 - ยืมได้
9 7010385 - ยืมได้
10 7010386 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0