เอกสารชุดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นหัวใจความเป็นมนุษย์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มวิจัย สถาบันพระราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY18.5 อ251
เอกสารชุดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นหัวใจความเป็นมนุษย์

สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011830 - ยืมได้
2 0002366 - ยืมได้
3 0002367 - ยืมได้
4 0002368 - ยืมได้
5 0002369 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0