เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162795404
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 144 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: DS557 ม192ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
กัมพูชา - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012036 - ยืมได้
2 7012037 - ยืมได้
3 7012038 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0