เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616739616
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เคทีพี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 440 หน้า, 0 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: LC: QA76.76 ก234ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008370 - ยืมได้
2 7008371 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0