ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741111015
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 490 หน้า, 29 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WT100 ป171
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัย--ผู้สูงอายุ - - โรค
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน

ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006069 - ยืมได้
2 7006070 - ยืมได้
3 7006071 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0