โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา The Royal Initiative projects for the benefit and happiness of populace

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167669076
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 294 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: HN700.592.C6 ค287
 • Tags (หัวเรื่อง):
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ--การพัฒนาชุมชน - - ไทย--การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา The Royal Initiative projects for the benefit and happiness of populace

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012213 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0