แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) : ฉบับสรุป

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167324180
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 98 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: LC94.T5 ผ285
 • Tags (หัวเรื่อง):
แผนการศึกษาแห่งชาติ--นโยบายการศึกษา - - ไทย
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) : ฉบับสรุป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012251 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0