โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา เรื่อง คัมภีร์มาลัยโผดโลก คัมภีร์มหาวิบาก คัมภีร์มหามูลนิพานและแปล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สุทินการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 122 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: BQ7210 ค287
โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา เรื่อง คัมภีร์มาลัยโผดโลก คัมภีร์มหาวิบาก คัมภีร์มหามูลนิพานและแปล

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012414 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0