สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ

 • สถานะ: (1/19) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WY18.2 จ234ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล - - การสอบ--การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1019142 - ยืมได้
2 7003294 - ยืมได้
3 7003295 - ยืมได้
4 7003296 - ยืมได้
5 7003297 - ยืมได้
6 7003298 - ยืมได้
7 7006368 - ยืมได้
8 7007437 - ยืมได้
9 7007438 - ยืมได้
10 7007439 - ยืมได้
11 7007440 - ยืมได้
12 7007441 - ยืมได้
13 7007442 - ยืมได้
14 7007443 - ยืมได้
15 7007444 8 มี.ค. 2024, 15:41 ระหว่างยืม พรพรรณ มนสัจจกุล
16 7007445 - ยืมได้
17 7007446 - ยืมได้
18 7007447 - ยืมได้
19 7008430 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 1