อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 Update in internal medicine 2010 emergency in internal medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974111393
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 275 หน้า, 0 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน - - รวมเรื่อง
อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 Update in internal medicine 2010 emergency in internal medicine

รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007544 - ยืมได้
2 7007545 - ยืมได้
3 7007546 - ยืมได้
4 7007547 - ยืมได้
5 7007548 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0