คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการสื่อสาร

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287157
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์อบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 186 หน้า, 19 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QW805 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัคซีน
คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการสื่อสาร

ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007567 - ยืมได้
2 7007568 - ยืมได้
3 7007569 - ยืมได้
4 7007570 - ยืมได้
5 7007571 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0