ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ Disorders of sex development

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616737539
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 0 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WS320 ส16ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
อวัยวะสืบพันธุ์ - - ในวัยทารกและวัยเด็ก
ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ Disorders of sex development

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007615 - ยืมได้
2 7007616 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0