ประสาทวิทยาทันยุค Modern neyrology

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974466455
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 441 หน้า, 0 cm. (750 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WL140 ก192ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
ประสาทวิทยา - - รวมเรื่อง
ประสาทวิทยาทันยุค Modern neyrology

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007622 - ยืมได้
2 7007623 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0