คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749608446
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: อรุณการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QY408 ป171ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
เลือด - - การตรวจ--การตรวจเลือด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007152 - ยืมได้
2 7007153 - ยืมได้
3 7007154 - ยืมได้
4 7007155 - ยืมได้
5 7007156 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0