การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูง KATEC : Khon Kean advance trauma and emergency care

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616110327
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นิติเวชวิทยา ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 178 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB105 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน--อุบัติเหตุ - - การดูแล
การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูง KATEC : Khon Kean advance trauma and emergency care

วิทยา ชาติบัญชาชัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007192 - ยืมได้
2 7007193 - ยืมได้
3 7007194 1 เม.ย. 2021, 10:45 ระหว่างยืม พลอยปภัส จรัสธนะพัฒน์
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 1