ตำราโรคต่อมไร้ท่อและอาการทางจิตเวช

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744820839
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เรือนแก้วการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 315 หน้า, 0 cm. (420 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WK140 ส16ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคต่อมไร้ท่อ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007661 - ยืมได้
2 7007662 - ยืมได้
3 7007663 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0