คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในพยาบาล

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616110474
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 23 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WF205 ค246
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัณโรค - - การป้องกันและควบคุม
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในพยาบาล

สมควร หาญพัฒนชัยกูร, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007208 - ยืมได้
2 7007209 - ยืมได้
3 7007210 - ยืมได้
4 7007211 - ยืมได้
5 7007212 - ยืมได้
6 7007213 - ยืมได้
7 7007214 - ยืมได้
8 7007215 - ยืมได้
9 7007216 - ยืมได้
10 7007217 - ยืมได้
11 7007218 - ยืมได้
12 7007219 - ยืมได้
13 7007220 - ยืมได้
14 7007221 - ยืมได้
15 7007222 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0