เนื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น Gynecologic tumors in childhood and adolescent

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616737512
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 168 หน้า, 0 cm. (340 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WS360 จ234น
 • Tags (หัวเรื่อง):
เนื้องอก - - ในเด็ก--นรีเวชวิทยา - - ในเด็ก
เนื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น Gynecologic tumors in childhood and adolescent

จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007702 - ยืมได้
2 7007703 - ยืมได้
3 7007704 - ยืมได้
4 7007705 - ยืมได้
5 7007706 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0