อายุรศาสตร์ราชวิถี Best practice in clinical medicine 2010

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978-974-42-2569-6
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพเวชสาร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 392 หน้า, 0 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง
อายุรศาสตร์ราชวิถี Best practice in clinical medicine 2010

ประเสริฐ ธนกิจจารุ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007725 - ยืมได้
2 7007726 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0