การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616704712
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 508 หน้า, 0 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WF145 ท151ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคระบบหายใจ - - การบำบัด--เครื่องช่วยหายใจ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007782 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0