การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ Sea search and rescue & water safety

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616728738
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 170 หน้า, 0 cm. (600 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA295 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภัยพิบัติ - - การป้องกัน--อุบัติเหตุทางน้ำ
การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ Sea search and rescue & water safety

พรรณธร เจริญกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007783 - ยืมได้
2 7007784 - ยืมได้
3 7007785 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0