การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745925731
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-25
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ขอนแก่นการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 332 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ว171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006333 - ยืมได้
2 7006334 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0