สถาบันอุดมศึกษาไทย

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162022555
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 354 หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: LA1223 ส225ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
มหาวิทยาลัย - - ไทย - - นามานุกรม--สถาบันอุดมศึกษา - - ไทย
สถาบันอุดมศึกษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006822 - ยืมได้
2 7006823 - ยืมได้
3 7006824 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0