การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974439171
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: บุ๊ค พอยท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 21 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: HD4801 ศ837ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารงานบุคคล--การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006841 - ยืมได้
2 7006842 - ยืมได้
3 7006843 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0