การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนัยบัตรพยาบาลศาตรเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY29 น215ก
การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนัยบัตรพยาบาลศาตรเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2

นันทิกา มิตรสัมพันธ์

ผู้แต่งร่วม

 • เพ็ญวรรณ เข้มขัน
 • จันทร์เพ็ญ สันตวาจา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002190 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0