การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (2/2) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786164433069
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-04-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 347 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การซักประวัติผู้ป่วย พยาบาลศาสตร์ -- ตำรา การวินิจฉัยแยกโรค
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

รักชนก คชไกร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เวหา เกษมสุข, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021498 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กฤษณกมล รักญาติสกุล
2 7021499 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 2