กระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 95 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ก171
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ
กระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021518 - ยืมได้
2 7021519 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0