เอกสารประกอบการสอน วิชา พย.1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and community nursing II) จำนวน 1 หน่วยกิต

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY106 พ236อ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0001083 - ยืมได้
2 0001084 - ยืมได้
3 0001085 - ยืมได้
4 0001086 - ยืมได้
5 0001087 - ยืมได้
6 0001088 - ยืมได้
7 0001089 - ยืมได้
8 0001090 - ยืมได้
9 0001091 - ยืมได้
10 0001092 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0