การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย

 • สถานะ: (0/31) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672504
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WY157.6 ม677ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0001867 - ยืมได้
2 0001868 - ยืมได้
3 0001869 - ยืมได้
4 0001870 - ยืมได้
5 0001871 - ยืมได้
6 0001872 - ยืมได้
7 0001873 - ยืมได้
8 0001874 - ยืมได้
9 0001875 - ยืมได้
10 0001876 - ยืมได้
11 0001877 - ยืมได้
12 0001878 - ยืมได้
13 0001879 - ยืมได้
14 0001880 - ยืมได้
15 0001881 - ยืมได้
16 0001882 - ยืมได้
17 0001883 - ยืมได้
18 0001884 - ยืมได้
19 0001885 - ยืมได้
20 0001886 - ยืมได้
21 0001887 - ยืมได้
22 0001888 - ยืมได้
23 0001889 - ยืมได้
24 0001890 - ยืมได้
25 0001891 - ยืมได้
26 0001892 - ยืมได้
27 0001893 - ยืมได้
28 0001894 - ยืมได้
29 0001895 - ยืมได้
30 0001896 - ยืมได้
31 0001897 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0