รวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 - 2560 (เล่ม 1)

 • สถานะ: (0/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: W32.5 ร776 เล่มที่: 1
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1005216 - ยืมได้
2 1005217 - ยืมได้
3 1005218 - ยืมได้
4 1005219 - ยืมได้
5 1005220 - ยืมได้
6 1005221 - ยืมได้
7 1005222 - ยืมได้
8 1005223 - ยืมได้
9 1005224 - ยืมได้
10 1005225 - ยืมได้
11 1005226 - ยืมได้
12 1005227 - ยืมได้
13 1005228 - ยืมได้
14 1005229 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0