อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • เมืองที่พิมพ์: พะเยา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY19 จ277อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
อัตลักษณ์ - - วิจัย
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

จรรยา แก้วใจบุญ

ผู้แต่งร่วม

 • นิภา ไชยรินคำ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002257 1 เม.ย. 2021, 10:07 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 1