ความคิดเห็นของนักศึกษา และความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนแบบ e-learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.2 อ213ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเรียนการสอนแบบ e-learning - - วิจัย
ความคิดเห็นของนักศึกษา และความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนแบบ e-learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

อัญชลีพร วิสิทธิ์วงษ์

ผู้แต่งร่วม

 • มธุรดา ม่วงมัน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002263 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0