อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168139691
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WT100 อ226
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1006517 - ยืมได้
2 1006518 - ยืมได้
3 1006519 - ยืมได้
4 1006520 - ยืมได้
5 1006521 - ยืมได้
6 1006522 - ยืมได้
7 1006523 - ยืมได้
8 1006524 - ยืมได้
9 1006525 - ยืมได้
10 1006526 - ยืมได้
11 1006527 - ยืมได้
12 1006528 - ยืมได้
13 1006529 - ยืมได้
14 1006530 - ยืมได้
15 1006531 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0