การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน): โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตากกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20 ว237ก
การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน): โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตากกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร

วีระพันธุ์ อนันตพงศ์

ผู้แต่งร่วม

 • จงดี ขจรไชยกูล
 • นภา ทองกิจ
 • ประจวบ แหลมหลัก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002295 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0