ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167448268
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WJ342 พ153ต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1007908 - ยืมได้
2 1007909 - ยืมได้
3 1007910 - ยืมได้
4 1007911 - ยืมได้
5 1007912 - ยืมได้
6 1007913 - ยืมได้
7 1007914 - ยืมได้
8 1007915 - ยืมได้
9 1007916 - ยืมได้
10 1007917 - ยืมได้
11 1007918 - ยืมได้
12 1007919 - ยืมได้
13 1007920 - ยืมได้
14 1007921 - ยืมได้
15 1007922 - ยืมได้
16 1007923 - ยืมได้
17 1007924 - ยืมได้
18 1007925 - ยืมได้
19 1007926 - ยืมได้
20 1007927 - ยืมได้
21 1007928 - ยืมได้
22 1007929 - ยืมได้
23 1007930 - ยืมได้
24 1007931 - ยืมได้
25 1007932 - ยืมได้
26 1007933 - ยืมได้
27 1007934 - ยืมได้
28 1007935 - ยืมได้
29 1007936 - ยืมได้
30 1007937 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0