สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นอกสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20 ศ246ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพจิต - - ไทย - - การสำรวจ - - วิจัย
สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นอกสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552

ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร)โฟนโบร์แมน

ผู้แต่งร่วม

 • วรรณวิไล ภู่ตระกูล
 • นิรนาท วิทยโชคกิตติคุณ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002299 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0