สูตรลับขายดีใน Lazada + Shopee

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167897950
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิตตี้กรุ๊ป
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 320 หน้า, 19 cm. (199 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: HF5548 ธ213ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอินเทอร์เน็ต
สูตรลับขายดีใน Lazada + Shopee

ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021924 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0