ควางพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช
 • เมืองที่พิมพ์: นครศรีธรรมราช
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 อ244ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช - - บัณฑิต - - วิจัย
ควางพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช

อุทุมพร ดุลยเกษม

ผู้แต่งร่วม

 • ปิยรัตน์ จีนาพันธุ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002331 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0