การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

 • สถานะ: (2/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165146586
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-31
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 29 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 น231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022581 - ยืมได้
2 7022582 - ยืมได้
3 7022583 - ยืมได้
4 7022584 - ยืมได้
5 7022585 - ยืมได้
6 7022586 - ยืมได้
7 7022587 - ยืมได้
8 7022588 - ยืมได้
9 7022589 - ยืมได้
10 7022590 - ยืมได้
11 7022591 - ยืมได้
12 7022592 - ยืมได้
13 7022593 - ยืมได้
14 7022594 - ยืมได้
15 7022595 - ยืมได้
16 7022596 - ยืมได้
17 7022597 - ยืมได้
18 7022598 - ยืมได้
19 7022599 - ยืมได้
20 7022600 - ยืมได้
21 7022601 - ยืมได้
22 7022602 - ยืมได้
23 7022603 - ยืมได้
24 7022604 - ยืมได้
25 7022605 - ยืมได้
26 7022606 - ยืมได้
27 7022607 - ยืมได้
28 7022608 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
29 7022609 - ยืมได้
30 7022610 - ยืมได้
31 7022611 - ยืมได้
32 7022612 - ยืมได้
33 7022613 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
34 7022614 - ยืมได้
35 7022615 - ยืมได้
36 7022616 - ยืมได้
37 7022617 - ยืมได้
38 7022618 - ยืมได้
39 7022619 - ยืมได้
40 7022620 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 2