การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

 • สถานะ: (1/16) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165654012
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์ดีการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 259 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ภ228ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การประเมินทางการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • วิถี ธุระธรรม
 • พัชรี กระจ่างโพธิ์
 • สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
 • สมสุข ภาณุรัตน์
 • พรพรรณ ภูสาหัส
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022633 - ยืมได้
2 7022634 - ยืมได้
3 7022635 - ยืมได้
4 7022636 - ยืมได้
5 7022637 - ยืมได้
6 7022638 - ยืมได้
7 7022639 - ยืมได้
8 7022640 - ยืมได้
9 7022641 - ยืมได้
10 7022642 - ยืมได้
11 7022643 - ยืมได้
12 7022644 - ยืมได้
13 7022645 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
14 7022646 - ยืมได้
15 7022647 - ยืมได้
16 7022648 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1