ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 "วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น"

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164440234
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-27
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 336 หน้า, 21 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: BF637 ห257ฮ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความสำเร็จ การดำเนินชีวิต การทำงาน -- แง่จิตวิทยา
ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 "วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น"

เหวย์ ซิ่วอิง เหวย์ ซิ่วอิง

ผู้แต่งร่วม

 • จิราพร เนตรสมบัติผล, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022793 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0