12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161834043
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-28
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 427 หน้า, 21 cm. (395 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: BF637 ป231ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตวิทยาประยุกต์ ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา การดำเนินชีวิต จิตวิทยาพัฒนาตนเอง
12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

ปีเตอร์สัน, จอร์แดน บี

ผู้แต่งร่วม

 • ธีร์ ทิพกฤต, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022797 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0