เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165436564
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 22 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: DS566.2 ท258
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563

กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022829 - ยืมได้
2 7022830 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0