เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว = Family practice 2 : caring for patients with their families

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163980489
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว231ว เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วย -- การดูแล การส่งเสริมสุขภาพ การพยาบาลครอบครัว
เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว = Family practice 2 : caring for patients with their families

วิชุดา จิรพรเจริญ

ผู้แต่งร่วม

 • ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022919 - ยืมได้
2 7022920 - ยืมได้
3 7022921 - ยืมได้
4 7022922 - ยืมได้
5 7022923 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0