การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9745069825, 9789745069824
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 16
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 661 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การคลอด -- การพยาบาล -- มารดา การคลอด -- การพยาบาล -- ทารก
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023013 - ยืมได้
2 7023014 - ยืมได้
3 7023015 - ยืมได้
4 7023016 - ยืมได้
5 7023017 - ยืมได้
6 7023018 - ยืมได้
7 7023019 - ยืมได้
8 7023020 - ยืมได้
9 7023021 - ยืมได้
10 7023022 - ยืมได้
11 7023023 - ยืมได้
12 7023024 - ยืมได้
13 7023025 - ยืมได้
14 7023026 - ยืมได้
15 7023027 - ยืมได้
16 7023028 - ยืมได้
17 7023029 - ยืมได้
18 7023030 - ยืมได้
19 7023031 - ยืมได้
20 7023032 - ยืมได้
21 7023033 - ยืมได้
22 7023034 - ยืมได้
23 7023035 - ยืมได้
24 7023036 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
25 7023037 - ยืมได้
26 7023038 - ยืมได้
27 7023039 - ยืมได้
28 7023040 - ยืมได้
29 7023041 - ยืมได้
30 7023042 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1