การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

 • สถานะ: (2/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9742937915, 9789742937911
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-26
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 212 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023043 - ยืมได้
2 7023044 - ยืมได้
3 7023045 13 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
4 7023046 - ยืมได้
5 7023047 - ยืมได้
6 7023048 - ยืมได้
7 7023049 - ยืมได้
8 7023050 - ยืมได้
9 7023051 - ยืมได้
10 7023052 - ยืมได้
11 7023053 - ยืมได้
12 7023054 - ยืมได้
13 7023055 - ยืมได้
14 7023056 - ยืมได้
15 7023057 - ยืมได้
16 7023058 - ยืมได้
17 7023059 - ยืมได้
18 7023060 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
19 7023061 - ยืมได้
20 7023062 - ยืมได้
21 7023063 - ยืมได้
22 7023064 - ยืมได้
23 7023065 - ยืมได้
24 7023066 - ยืมได้
25 7023067 - ยืมได้
26 7023068 - ยืมได้
27 7023069 - ยืมได้
28 7023070 - ยืมได้
29 7023071 - ยืมได้
30 7023072 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 2