บันทึกของแผ่นดิน 10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168136003
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-10-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • เมืองที่พิมพ์: ปราจีนบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 151 หน้า, 19 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QV766 ส241บ เล่มที่: 10
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย การรักษาด้วยสมุนไพร บุรุษ -- การดูแลสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023535 - ยืมได้
2 7023536 - ยืมได้
3 7023537 - ยืมได้
4 7023538 - ยืมได้
5 7023539 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0