พิกัดยาไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163748287
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-10-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์ดี
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรสาคร
 • ลักษณทางกายภาพ: 264 หน้า, 29 cm. (950 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV767 พ231พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ยาแผนโบราณ -- ไทย ยาสมุนไพร -- ไทย สมุนไพร -- ไทย
พิกัดยาไทย

พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023626 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0