การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอำเภอ และโดยพยาบาลชุมชน ของ รพ.สต.

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169299974
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: กำแพงเพชร
 • ลักษณทางกายภาพ: 152 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด
 • เลขเรียก: LC: สร. ก257ก
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอำเภอ และโดยพยาบาลชุมชน ของ รพ.สต.

เกรียง ตั้งสง่า และคณะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000000 - ยืมได้
2 4000001 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0