สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 105 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สร. จ22ส
สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค

จงจิตร อังคทะวานิช

ผู้แต่งร่วม

 • อารยา แสงเทียน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000007 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0